Red is the Colour of Spring


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“तिमि लडेका थियौ
यस देशमा आफ्नो अमुल्य जीवनको बलिदान दिएर
कमरेड
तिम्रो त्यो रातो रगतले यो बसन्त ऋतुको छाती रंगायो।”

तातो रगतको बदला, जुनमाया नेपाली

“You fought valiantly, comrade,

Sacrificing yourself for the country.

Your blood,now, paints the spring red.”

Hot Blooded Vengeance, Junmaya Nepali

coming soon